Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-12) was last changed on 25-Oct-2007 06:58 by MurrayAltheim  

This page was created on 09-Jun-2005 22:13 by 153.104.225.2

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed 94 lines
<table cellSpacing="0" cellPadding="0" width="98%" align="center" border="0">
<tr>
<td>
<table cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%" border="0">
<tr>
<td class="nonFormatted">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td class="articleLongTitleBig2">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td class="articleAuthor">
<a class="articleAuthor" href="http://www.azbuz.com/viewProfile.jsp?userId=461831&returnSiteId=863362">
tuhafsey</a></td>
</tr>
<tr>
<td height="16"></td>
</tr>
<tr>
<td class="articleSummary">
<img style="MARGIN-BOTTOM: 60px; MARGIN-LEFT: 60px" src="http://s.azbuz.com/uploads/images/32/88/5000000003288647.gif" align="right" width="340" height="283">
<h2><font color="#6666cc" size="2">Bir söylence göre, 1. Kosova Savaşı
sonrasında savaşta ölen Türk askerlerin kanının bir çukurda toplanması
sonucunda, Ay ve Yıldız'ın yan yana gelmesi ile oluştuğu söylenmektedir.
Yapılan tüm varsayımlar arasında, 1. Kosova Savaşı'nın sebep olması en
büyük ihtimallerden biridir, lâkin bu savaşın akşamında gökyüzünde
Jüpiter ve Ay yan yana nadir anlarından birini yaşamıştır. Bu savaş
sonunda ele geçirilen bir Sırp askeri, dönemin padişahı Murat
Hüdavendigar'a Sırp savaş planlarını vereceği taahhütü ile yaklaşmış;
hançeri ile Osmanlı İmparatorluğu galibiyeti ile sonuçlanan savaş
sonrasında şehit edilmiştir. Yerine büyük oğlu Yıldırım Beyazıt
geçmiştir.</font></h2>
<p><font color="#6666cc" size="2">1. Kosova Savaşı sırasındaki,
Kosova'da gökyüzündeki görüntüye ulaşmak için örnek resimlerde
Stellarium isimli ücretsiz planetarium programı kullanılmıştır.
Planetarium programımızı 1. Kosova Savaşı tarihine (28 Temmuz 1389), ve
Kosova koordinatlarına (Lat: 43.41 , Long: 25.65) alırsak&nbsp;; gökyüzündeki
Ay ve Yıldız'ın aslında Ay ve Jüpiter olduğu ortaya çıkar.</font></p>
<p><font color="#6666cc" size="2">14. yüzyılda, Astronomi konusunda
dünyaca ilerleyememiş olmamız; halen dünyanın yuvarlak olamaması gibi
vahim sorunlar yüzünden, kan çukurunda gözüken yıldıza benzeyen parıltı
da doğal olarak yıldıza benzetilmiştir. Jüpiter her ne kadar eski
zamanlardan beri bilinmesine rağmen, ilk olarak 1610 yılında Galilei
tarafından Jüpiter'e ait 4 Ay keşfedilmiştir. Jüpiter'in gözükebilen 4
ay'ının da etrafında kısmen parlaması (basit bir teleskopla gözükebilir,
ancak çıplak gözle en iyi ihtimal Jüpiter'e yakın bir parıltı gözükür);
büyük bir ihtimal Jüpiter'i köşeli bir yıldıza benzetilmesini
sağlamıştır. Lâkin, Güneş'in herhangi bir gezegen üzerindeki
yansımasının Dünya'daki insanlar tarafından parlak bir yıldıza
benzetilerek de izlenebilir. Uranüs gezegeni de, bu süre içerisinde
Jüpiter'e olan yakınlığı (her ne kadar çıplak gözle gözükmesi çok zor
olsa da, küçük bir parıltı olarak gözükebilir); Jüpiter etrafında
farkedilebilir 5 köşe gözükmesine sebebiyet verir.</font></p>
<p><font color="#6666cc" size="2">Eğer ki bu yansımayı, olası bir kan
çukuru üzerinde düşünürsek de; bize Türk Bayrağı'nın şu anki hali
gözükür. Bunun için gece yarısı saatlerindeki gökyüzü görüntüsünü, dikey
ve yatay olarak tersine çevirirsek (Ayı arkanıza alarak kan çukuru
üzerindeki yansımayı izlemek isterseniz) karşımıza aşağıdaki resimdeki
gibi bir görüntü çıkar, ve Türk Bayrağı ile arasında müthiş bir
benzerlik vardır</font></p>
<p style="MARGIN: 0px" align="left"><font color="#6666cc" size="2">Resim
için : </font>
<a class="pageLinks" href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/thumb/9/91/Turkbayragionur.jpg/800px-Turkbayragionur.jpg" target="_blank">
<font color="#6666cc" size="2">
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/thumb/9/91/Turkbayragionur.jpg/800px-Turkbayragionur.jpg</font></a></td>
</tr>
<tr>
<td height="20">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td height="4"></td>
</tr>
<tr>
<td id="karmaArea">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td height="4"></td>
</tr>
<tr>
<td height="4"></td>
</tr>
<tr>
<td class="articleViewCount">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td height="4"></td>
</tr>
<tr>
<td class="articleViewCount">Bu yazı 21/07/2007 tarihinde yayınlandı.</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
.
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
12 25-Oct-2007 06:58 1.062 kB MurrayAltheim to previous
11 29-Jul-2007 19:19 1.035 kB JanneJalkanen to previous | to last
10 29-Jul-2007 13:11 0.003 kB 88.229.197.196 to previous | to last
9 29-Jul-2007 13:10 4.756 kB 88.229.197.196 to previous | to last
8 09-Nov-2006 10:08 1.035 kB 128.2.155.137 to previous | to last
7 06-Nov-2006 18:27 1.043 kB 129.2.179.224 to previous | to last
6 05-May-2006 15:53 1.037 kB Jérôme Duprez to previous | to last
5 05-May-2006 11:16 1.057 kB Jérôme Duprez to previous | to last
4 05-May-2006 11:15 1.057 kB Jérôme Duprez to previous | to last
3 04-May-2006 17:31 0.743 kB Jérôme Duprez to previous | to last
2 04-May-2006 17:03 0.571 kB 80.3.160.13 to previous | to last
1 09-Jun-2005 22:13 0.564 kB 153.104.225.2 to last
« This page (revision-12) was last changed on 25-Oct-2007 06:58 by MurrayAltheim