Korespondencja ASWO - NORTH w formie Einkauf Letters