This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]
<table cellSpacing="0" cellPadding="0" width="98%" align="center" border="0"> <tr> <td> <table cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%" border="0"> <tr> <td class="nonFormatted"> </td> </tr> <tr> <td class="articleLongTitleBig2"> </td> </tr> <tr> <td class="articleAuthor"> <a class="articleAuthor" href="http://www.azbuz.com/viewProfile.jsp?userId=461831&returnSiteId=863362"> tuhafsey</a></td> </tr> <tr> <td height="16"></td> </tr> <tr> <td class="articleSummary"> <img style="MARGIN-BOTTOM: 60px; MARGIN-LEFT: 60px" src="http://s.azbuz.com/uploads/images/32/88/5000000003288647.gif" align="right" width="340" height="283"> <h2><font color="#6666cc" size="2">Bir söylence göre, 1. Kosova Savaşı sonrasında savaşta ölen Türk askerlerin kanının bir çukurda toplanması sonucunda, Ay ve Yıldız'ın yan yana gelmesi ile oluştuğu söylenmektedir. Yapılan tüm varsayımlar arasında, 1. Kosova Savaşı'nın sebep olması en büyük ihtimallerden biridir, lâkin bu savaşın akşamında gökyüzünde Jüpiter ve Ay yan yana nadir anlarından birini yaşamıştır. Bu savaş sonunda ele geçirilen bir Sırp askeri, dönemin padişahı Murat Hüdavendigar'a Sırp savaş planlarını vereceği taahhütü ile yaklaşmış; hançeri ile Osmanlı İmparatorluğu galibiyeti ile sonuçlanan savaş sonrasında şehit edilmiştir. Yerine büyük oğlu Yıldırım Beyazıt geçmiştir.</font></h2> <p><font color="#6666cc" size="2">1. Kosova Savaşı sırasındaki, Kosova'da gökyüzündeki görüntüye ulaşmak için örnek resimlerde Stellarium isimli ücretsiz planetarium programı kullanılmıştır. Planetarium programımızı 1. Kosova Savaşı tarihine (28 Temmuz 1389), ve Kosova koordinatlarına (Lat: 43.41 , Long: 25.65) alırsak ; gökyüzündeki Ay ve Yıldız'ın aslında Ay ve Jüpiter olduğu ortaya çıkar.</font></p> <p><font color="#6666cc" size="2">14. yüzyılda, Astronomi konusunda dünyaca ilerleyememiş olmamız; halen dünyanın yuvarlak olamaması gibi vahim sorunlar yüzünden, kan çukurunda gözüken yıldıza benzeyen parıltı da doğal olarak yıldıza benzetilmiştir. Jüpiter her ne kadar eski zamanlardan beri bilinmesine rağmen, ilk olarak 1610 yılında Galilei tarafından Jüpiter'e ait 4 Ay keşfedilmiştir. Jüpiter'in gözükebilen 4 ay'ının da etrafında kısmen parlaması (basit bir teleskopla gözükebilir, ancak çıplak gözle en iyi ihtimal Jüpiter'e yakın bir parıltı gözükür); büyük bir ihtimal Jüpiter'i köşeli bir yıldıza benzetilmesini sağlamıştır. Lâkin, Güneş'in herhangi bir gezegen üzerindeki yansımasının Dünya'daki insanlar tarafından parlak bir yıldıza benzetilerek de izlenebilir. Uranüs gezegeni de, bu süre içerisinde Jüpiter'e olan yakınlığı (her ne kadar çıplak gözle gözükmesi çok zor olsa da, küçük bir parıltı olarak gözükebilir); Jüpiter etrafında farkedilebilir 5 köşe gözükmesine sebebiyet verir.</font></p> <p><font color="#6666cc" size="2">Eğer ki bu yansımayı, olası bir kan çukuru üzerinde düşünürsek de; bize Türk Bayrağı'nın şu anki hali gözükür. Bunun için gece yarısı saatlerindeki gökyüzü görüntüsünü, dikey ve yatay olarak tersine çevirirsek (Ayı arkanıza alarak kan çukuru üzerindeki yansımayı izlemek isterseniz) karşımıza aşağıdaki resimdeki gibi bir görüntü çıkar, ve Türk Bayrağı ile arasında müthiş bir benzerlik vardır</font></p> <p style="MARGIN: 0px" align="left"><font color="#6666cc" size="2">Resim için : </font> <a class="pageLinks" href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/thumb/9/91/Turkbayragionur.jpg/800px-Turkbayragionur.jpg" target="_blank"> <font color="#6666cc" size="2"> http://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/thumb/9/91/Turkbayragionur.jpg/800px-Turkbayragionur.jpg</font></a></td> </tr> <tr> <td height="20"> </td> </tr> <tr> <td height="4"></td> </tr> <tr> <td id="karmaArea"> </td> </tr> <tr> <td height="4"></td> </tr> <tr> <td height="4"></td> </tr> <tr> <td class="articleViewCount"> </td> </tr> <tr> <td height="4"></td> </tr> <tr> <td class="articleViewCount">Bu yazı 21/07/2007 tarihinde yayınlandı.</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This particular version was published on 29-Jul-2007 13:10 by 88.229.197.196.