{{{
(Boş satır)   Paragraf atlamak için.
----       Çizgi çekme
[link]      link yaratmak için: link içeriye (bir wikiadı) ya da 
         dışarıya (http://www.filanca.com) olabilir. 
[isim|link]   Bu da link yaratmak için ama linkin kendisi adından farklıysa 
         hyperlink link.
[isim|wiki:link] Bu da link yaratmak için, yine linkin adı ve kendisi farklı ve
         link bir wiki adı ise. Wikilerarası link yaratmak için.
*        Maddeler halinde liste yaratmak icin. Yıldız ilk harf olmalı. Daha çok 
         yıldız (**) sağa daha çok kaydırır.
#        Maddeler halinde numaralı liste yaratmak icin. Diyez satırın ilk harfi olmalı. 
         Daha çok diyez (##, ###) sağa daha çok kaydırır.

!, !!, !!!    Satır başına konan ünlem başlık yaratmak için. Daha çok ünlem (!!,!!!) daha
         büyük başlık yaratır.
__text__     İri harfler (Bold) 
''text''     Yatık harfler ( Dikkat tırnak (") degil kesme isareti(') )
{{text}}     Eşit genişlikte harfler için. (monospaced) (Courier fontu gibi). Alt alta
         kondugunda aynı hizada dururlar
;terim:tanım   'terim'i with 'tanım' ile tanımlamak için. Kısa yorumlar için 'terim'
         kısmını boş bırakın.
\\        Zorunlu satır atlama. Abartmadan kullanın

|falan|filan|  Tablo yaratmak icin. Cift çizgi tablo başlıkları için.

HTML kullanmaya çalışmayın. Beyhude.
 
Resim, müzik vs koymak için kabul edilen formatlardan birinde olması gerek. Otomatik olarak tekstin arasına girerler. SystemInfo'da kabul edilen formatların listesi var.

Bir kod bloğu yaratmak için üçer küme işaretleri, "{" "}" arasına koyun.

[Bu yardım sayfasını|wiki:YazımKuralları] da pekala değiştirebilirsiniz 
}}}