Olaus Petrihän esitteli tuon iteraatiokonseptin jo 1530-luvulla: "Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan; sen kohtuuden tähden, joka laissa on, se hyväksytään." ja "Yhteisen kansan hyöty on paras laki; ja sentähden mikä havaitaan yhteiselle kansalle hyödylliseksi, se pidettäköön lakina, vaikka säädetyn lain sanat näyttäisivät toisin käskevän".

Noissa perusperiaatteissa joiden päälle Suomen (ja Ruotsin) lain väitetään olevan rakennettu näytettäisiin sanottavan että lain tulkinnan tulee seurata lakitekstin sijaan kansalaisten kulloisenkin hetkistä oikeuskäsitystä.

Vaan jospa nuo Olauksen opit otetaan vimein käyttöön näin 500 vuotta myöhemmin.

Quick translation: Olaus Petri presented the iteration concept already in 1530s: "What is not right and just, it must not be the law either; for the reasonability inherent to the law that shall be accepted." and "The good of the people is the best law; and thus what is seen as beneficial to the people, shall be held as the law, even if the word of the written law appears say otherwise".

Those principles that Finnish (and Swedish) law is claimed to be built on would appear to state that the interpretation of law shall follow the people's current understanding of justice, instead of the text.

Well maybe we will see Olaus's teaching finally coming to use when 500 years have passed.

--Panu Markkanen, 05-Aug-2010More info...     Add comment   Back to entry
"Main_comments_040810_1" last changed on 05-Aug-2010 11:25:03 EEST by Panu Markkanen.