Toinen mahdollisuus kuulla Lessigin mielipiteitä on samana päivänä kello 15 HIIT-instituutin järjestämässä Creative Commons-tilaisuudessa (http://www.hiit.fi/de/creativecommons/events.html).

--Peter, 21-May-2004More info...     Add comment   Back to entry
"Main_comments_210504_2" last changed on 21-May-2004 15:28:43 EEST by 194.100.2.66.