Links to scans are not working (even without the "#"-character, tried that also) so they are apparently removed.

--Jussi, 28-Nov-2006


"Rahankeräyslupa voidaan antaa silloin, kun keräys on yleisen edun kannalta tarkoituksenmukainen. Rahankeräyslupaan voidaan liittää keräyksen toteuttamista koskevia ehtoja."

Minusta voidaan argumentoida, että tiettyjen ohjelmistojen saattaminen yleisesti ilmaiseksi saataville on "yleisen edun kannalta tarkoituksenmukaista". Eli siitä vaan hakemaan JSPwikille rahankeräyslupaa - minusta olisi kiinnostavaa nähdä meneekö läpi.

--Janka, 28-Nov-2006


Mutta rahankeräyslupa koskee vain tietyn kihlakunnan aluetta. Pitäisi hakea lääninhallitukselta lupa läänin laajuista rahankeräystä varten, mutta en tiedä keneltä pitäisi hakea koko maailman kattavaa...

--JanneJalkanen, 28-Nov-2006


IIRC, Rep. Kasvi raised this issue when the act was being amended the last time, but the others did not bother to take care of this real use case. I think you can find good intentions in the rationale documents of the act.

Personally, I think anyone should be allowed to ask for money on their own site. Actively contacting people in order to solicit donations is what needs to be regulated.

--Henri Sivonen, 29-Nov-2006


Umm... how about selling deluxe versions of the open source software in question? I was thinking that a restrictive DRM could be quite a nice extra for the deluxe version...

--AnonymousCoward, 29-Nov-2006


Thanks Henri for remembering me. The Parliamentary Administration Committee did take this into account on its report on this law, but did not change the law itself: Sorry, but I found this in Finnish only. The text focuses on practical examples as they we necessary to explain the point. The Committee defused the question by treating voluntary donations for open source development as a form of trade, i.e., this law does not apply to them at all :)

Internetissä voi olla tarjolla muun muassa ilmaisia kuvankäsittelyohjelmia, joiden yhteydessä ilmaistaan tilinumero ilmoittamalla vapaaehtoisuuteen perustuva mahdollisuus tehdä jonkinlainen suoritus kuvankäsittelyohjelman käyttöönotosta. Tällaista toimintaa on mahdollista, eri seikat kuitenkin huomioon ottaen, pitää normaalina kaupankäyntinä, joka ei kuulu rahankeräyslain soveltamisalaan.

Tässä yhteydessä voidaan nostaa esiin vielä sellainen esimerkkitapaus, että tiedonvälitystä harjoitetaan Internetissä niin, että ilmaiseksi työskentelevät vapaaehtoiset uutisten laatijat antavat tilinumeron myötä mahdollisuuden vapaaehtoiseen suoritukseen uutisten hyödyntämisestä. Saadun tiedon mukaan tällainen toiminta, jossa olisi vain vähän ammattitoimittajia, on yleistymässä maailmalla. Valiokunnan käsityksen mukaan on mahdollista tulkita tiedon hyödyntämisestä tehty vapaaehtoinen suoritus vastikkeelliseksi, jolloin ei ole kysymys rahankeräyksestä.

Oikeudellinen arviointi on viime kädessä tehtävä tapauskohtaisesti ilmenneiden seikkojen perusteella. Tarkoitus ei ole sallia rahankeräyslainsäädännön kiertämistä, mutta ei myöskään estää normaalin kaupankäynnin piiriin hyväksyttävästi sijoittuvaa toimintaa tai tulkita keräystunnusta koskevaa käsitettä liian tiukasti. Tässä yhteydessä on vielä syytä kiinnittää huomiota siihen, että esimerkiksi Internetissä yhdistyksen kotisivuilla olevan tilinumeron ilmoittamista saatetaan saadun selvityksen perusteella lähtökohtaisesti pitää rahankeräyksenä, vaikka aineistoon ei sisältyisikään viittausta rahankeräämisen tarkoitukseen. Kuitenkin esimerkiksi yhdistyksen jäseneksi liittyminen tapahtuu usein yhdistyksen jäsenmaksun maksamisella, minkä vuoksi yhdistyksen tilinumeron julkistaminen yhdistyksen kotisivuilla on luontevaa. Tiedottamisessa on tärkeää kiinnittää huomiota näihinkin seikkoihin.

--Jyrki J.J. Kasvi, 04-Dec-2006


So, does this mean shareware is effectively banned in Finland?

--Jim Hughes, 05-Dec-2006


According to the explanation above (Jyrki J.J. Kasvi is one of our MPs), no, it should not be. However, in the end it depends on a court judgement - there are a lot of ifs in it.

--JanneJalkanen, 05-Dec-2006More info...     Add comment   Back to entry
"Main_comments_281106_1" last changed on 05-Dec-2006 16:01:30 EET by JanneJalkanen.