Jätte Kul! Det händer alltid, kanske är alla Svenska tjejer boter!?

--Paul Jardine, 01-Jul-2006


Jag hoppas det inte...

--JanneJalkanen, 01-Jul-2006More info...     Add comment   Back to entry
"Main_comments_290606_1" last changed on 01-Jul-2006 12:50:26 EEST by JanneJalkanen.